Games

Youth Russian Championship
March 2022 Yaroslavl Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round AMorozovFedotov0 : 1
Round AFedotovYusupmurzin1 : 0
Round AYusupmurzinFedotov1 : 0
Round A2MorozovFedotov0.5 : 0.5
Round B1SidorovKulin1 : 0
Round B1MarushevStoyanov0 : 1
Round B1MetreveliNaumov1 : 0
Round B1SemenovZhukov0 : 1
Round B1BurtsevKuvaev1 : 0
Round B1GromovDyachkov0.5 : 0.5
Round B2GromovStoyanov1 : 0
Round B2SemenovKulin0 : 1
Round B2SidorovMetreveli0 : 1
Round B2MarushevNaumov0 : 1
Round B2ZhukovBurtsev0 : 1
Round B2KuvaevDyachkov0 : 1
Round B3KuvaevNaumov1 : 0
Round B3KulinStoyanov0 : 1
Round B3MarushevSemenov0 : 1
Round B3MetreveliBurtsev1 : 0
Round B3GromovSidorov1 : 0
Round B3ZhukovDyachkov0 : 1
Round B4SidorovMarushev1 : 0
Round B4ZhukovStoyanov1 : 0
Round B4DyachkovMetreveli0 : 1
Round B4KuvaevSemenov1 : 0
Round B4NaumovKulin0.5 : 0.5
Round B4BurtsevGromov1 : 0
Round B5KuvaevStoyanov0 : 1
Round B5SidorovZhukov0 : 1
Round B5SemenovNaumov1 : 0
Round B5BurtsevDyachkov1 : 0
Round B5MarushevKulin0 : 1
Round B5MetreveliGromov1 : 0
Round B6KulinDyachkov0 : 1
Round B6SidorovNaumov0 : 1
Round B6MarushevKuvaev0 : 1
Round B6MetreveliZhukov1 : 0
Round B6GromovSemenov1 : 0
Round B6StoyanovBurtsev0 : 1
Round B7BurtsevKulin1 : 0
Round B7SemenovSidorov0 : 1
Round B7NaumovDyachkov0 : 1
Round B7MarushevZhukov0 : 1
Round B7KuvaevGromov0 : 1
Round B7MetreveliStoyanov1 : 0
Round B8NaumovStoyanov0 : 1
Round B8KuvaevKulin1 : 0
Round B8SidorovBurtsev0 : 1
Round B8DyachkovMarushev1 : 0
Round B8SemenovMetreveli0 : 1
Round B8GromovZhukov1 : 0
Round B9StoyanovSemenov1 : 0
Round B9ZhukovKulin1 : 0
Round B9MarushevGromov0 : 1
Round B9KuvaevMetreveli0.5 : 0.5
Round B9BurtsevNaumov1 : 0
Round B9SidorovDyachkov1 : 0
Round C1ProkopyevKokovin1 : 0
Round C1SharovVereshagin0 : 1
Round C1StartsevKulagin1 : 0
Round C1BurtsevOzerov1 : 0
Round C1TikhomirovFokichev0 : 1
Round C1StrakuliaRomanov1 : 0
Round C1NoskovKulemin1 : 0
Round C1VislovichFilipenkov1 : 0
Round C1LeontievPershivalov1 : 0
Round C1KazantsevBobkov1 : 0
Round C1MikhalitsynKudrjavtsev0.5 : 0.5
Round C2PershivalovKulagin0.5 : 0.5
Round C2VlaskinProkopyev0 : 1
Round C2KazantsevFokichev0 : 1
Round C2KudrjavtsevOzerov0 : 1
Round C2KokovinBobkov1 : 0
Round C2RomanovFilipenkov1 : 0
Round C2KuleminTikhomirov0.5 : 0.5
Round C2VereshaginMikhalitsyn1 : 0
Round C2NoskovBurtsev0 : 1
Round C2VislovichStrakulia0 : 1
Round C2LeontievStartsev0 : 1
Round C3TikhomirovKudrjavtsev1 : 0
Round C3LeontievVlaskin1 : 0
Round C3VislovichOzerov1 : 0
Round C3NoskovKokovin1 : 0
Round C3SharovKazantsev0 : 1
Round C3RomanovKulagin1 : 0
Round C3FilipenkovPershivalov0 : 1
Round C3MikhalitsynKulemin1 : 0
Round C3FokichevStrakulia1 : 0
Round C3ProkopyevBurtsev0 : 1
Round C3StartsevVereshagin1 : 0
Round C4VereshaginStrakulia0 : 1
Round C4VislovichFokichev0 : 1
Round C4MikhalitsynPershivalov1 : 0
Round C4SharovBobkov0 : 1
Round C4VlaskinOzerov1 : 0
Round C4NoskovRomanov1 : 0
Round C4KulaginKudrjavtsev1 : 0
Round C4KokovinKulemin1 : 0
Round C4LeontievProkopyev0 : 1
Round C4TikhomirovKazantsev0 : 1
Round C4BurtsevStartsev1 : 0
Round C5SharovKudrjavtsev0.5 : 0.5
Round C5PershivalovVereshagin0 : 1
Round C5LeontievBobkov1 : 0
Round C5TikhomirovKulagin1 : 0
Round C5OzerovFilipenkov1 : 0
Round C5VislovichRomanov1 : 0
Round C5VlaskinKokovin0 : 1
Round C5MikhalitsynStrakulia0 : 1
Round C5FokichevBurtsev0 : 1
Round C5ProkopyevKazantsev1 : 0
Round C5StartsevNoskov0.5 : 0.5
Round C6SharovVlaskin1 : 0
Round C6BobkovRomanov1 : 0
Round C6FilipenkovKulagin0 : 1
Round C6ProkopyevFokichev0 : 1
Round C6MikhalitsynOzerov1 : 0
Round C6KuleminPershivalov1 : 0
Round C6VislovichTikhomirov1 : 0
Round C6KokovinStartsev0 : 1
Round C6LeontievVereshagin1 : 0
Round C6NoskovKazantsev1 : 0
Round C6StrakuliaBurtsev0.5 : 0.5
Round C7TikhomirovVlaskin1 : 0
Round C7FilipenkovKudrjavtsev1 : 0
Round C7OzerovRomanov1 : 0
Round C7VereshaginKokovin1 : 0
Round C7KazantsevKulagin1 : 0
Round C7SharovKulemin0.5 : 0.5
Round C7MikhalitsynBobkov1 : 0
Round C7VislovichProkopyev0 : 1
Round C7StrakuliaStartsev1 : 0
Round C7LeontievBurtsev0 : 1
Round C7FokichevNoskov0.5 : 0.5
Round C8LeontievKazantsev0 : 1
Round C8ProkopyevStrakulia0.5 : 0.5
Round C8VislovichNoskov0 : 1
Round C8TikhomirovVereshagin1 : 0
Round C8FokichevStartsev0 : 1
Round C8BurtsevMikhalitsyn1 : 0
Round C8PershivalovKudrjavtsev0.5 : 0.5
Round C8VlaskinFilipenkov0 : 1
Round C8OzerovKulemin1 : 0
Round C8KulaginBobkov1 : 0
Round C8SharovKokovin0 : 1
Round C8YusupmurzinFedotov1 : 0
Round C9VislovichLeontiev1 : 0
Round C9KuleminRomanov0.5 : 0.5
Round C9MikhalitsynFokichev0 : 1
Round C9SharovFilipenkov0 : 1
Round C9PershivalovBobkov1 : 0
Round C9VereshaginOzerov0 : 1
Round C9VlaskinKudrjavtsev0.5 : 0.5
Round C9TikhomirovKokovin0.5 : 0.5
Round C9StartsevProkopyev1 : 0
Round C9BurtsevKazantsev1 : 0
Round C9NoskovStrakulia0.5 : 0.5
Round D1DanilinAfanasiev1 : 0
Round D1PotapovZolotarev1 : 0
Round D1EliseevKomin1 : 0
Round D1RymarchukLetovaltsev0 : 1
Round D1RogozinskyMikryukov0 : 1
Round D1ZolotarevPinsky0 : 1
Round D2RymarchukZolotarev1 : 0
Round D2LetovaltsevPotapov0 : 1
Round D2DanilinPinsky0 : 1
Round D2MikryukovEliseev1 : 0
Round D2ZolotarevAfanasiev0 : 1
Round D2KominRogozinsky0 : 1
Round D3ZolotarevKomin1 : 0
Round D3DanilinPotapov0 : 1
Round D3RogozinskyEliseev0 : 1
Round D3RymarchukZolotarev0 : 1
Round D3PinskyMikryukov1 : 0
Round D3LetovaltsevAfanasiev1 : 0
Round D4PinskyPotapov1 : 0
Round D4AfanasievRogozinsky0 : 1
Round D4MikryukovZolotarev1 : 0
Round D4DanilinRymarchuk1 : 0
Round D4EliseevLetovaltsev1 : 0
Round D4ZolotarevKomin1 : 0
Round D5ZolotarevDanilin0 : 1
Round D5ZolotarevAfanasiev1 : 0
Round D5LetovaltsevRogozinsky0 : 1
Round D5PinskyEliseev1 : 0
Round D5MikryukovPotapov1 : 0
Round D5RymarchukKomin0 : 1
Round D6RogozinskyPinsky0 : 1
Round D6MikryukovDanilin1 : 0
Round D6LetovaltsevKomin1 : 0
Round D6ZolotarevZolotarev1 : 0
Round d6RymarchukAfanasiev1 : 0
Round D6PotapovEliseev0 : 1
Round D7AfanasievKomin1 : 0
Round D7RymarchukPotapov0.5 : 0.5
Round D7DanilinEliseev1 : 0
Round D7LetovaltsevPinsky0 : 1
Round D7ZolotarevMikryukov0 : 1
Round D7RogozinskyZolotarev0 : 1
Round D8ZolotarevEliseev0 : 1
Round D8PinskyZolotarev1 : 0
Round D8MikryukovLetovaltsev1 : 0
Round D8PotapovAfanasiev1 : 0
Round D8RymarchukRogozinsky1 : 0
Round D8KominDanilin0 : 1
Round D9PotapovKomin1 : 0
Round D9EliseevZolotarev0 : 1
Round D9DanilinLetovaltsev1 : 0
Round D9ZolotarevRogozinsky1 : 0
Round D9RymarchukPinsky0 : 1
Round D9MikryukovAfanasiev1 : 0
Round ENovikovaLinich0 : 1
Round ENovikovaLinich0 : 1
Round ENovikovaStulova0 : 1
Round ENovikovaStulova0 : 1
Round ELinichStulova0 : 1
Round EStulovaLinich1 : 0
Round F1VohtominaPorokhina0 : 1
Round F1TolstoguzovaMatushkina0.5 : 0.5
Round F1StulovaShangina1 : 0
Round F2ShanginaMatushkina0 : 1
Round F2VohtominaStulova0 : 1
Round F2PorokhinaTolstoguzova0.5 : 0.5
Round F3TolstoguzovaShangina1 : 0
Round F3PorokhinaStulova1 : 0
Round F4MatushkinaPorokhina1 : 0
Round F4StulovaTolstoguzova0 : 1
Round F4VohtominaShangina0 : 1
Round F5StulovaMatushkina0 : 1
Round F5TolstoguzovaVohtomina1 : 0
Round F5PorokhinaShangina1 : 0
Round F5VostriakovaNovozhilova1 : 0
Round F6ShanginaStulova0 : 1
Round F6TolstoguzovaMatushkina1 : 0
Round F7MatushkinaShangina1 : 0
Round F7TolstoguzovaPorokhina0 : 1
Round F8StulovaPorokhina0 : 1
Round F8TolstoguzovaShangina1 : 0
Round F9StulovaTolstoguzova0 : 1
Round F9MatushkinaPorokhina0.5 : 0.5
Round G1BelovaNovozhilova1 : 0
Round G1BuslakovaVostriakova1 : 0
Round G1BuslakovaTolstoguzova0 : 1
Round G1FokichevaKaravaeva1 : 0
Round G1ChurikovaPetrova0 : 1
Round G2ChurikovaKaravaeva0 : 1
Round G2FokichevaGerasimovskaja1 : 0
Round G2BuslakovaVostriakova1 : 0
Round G2BuslakovaTolstoguzova0 : 1
Round G2PetrovaBelova1 : 0
Round G3TolstoguzovaPetrova1 : 0
Round G3VostriakovaKaravaeva0 : 1
Round G3BuslakovaFokicheva0 : 1
Round G3BuslakovaNovozhilova1 : 0
Round G4BuslakovaPetrova0 : 1
Round G4BuslakovaNovozhilova1 : 0
Round G4ChurikovaGerasimovskaja1 : 0
Round G4KaravaevaBelova0.5 : 0.5
Round G4FokichevaTolstoguzova0 : 1
Round G5ChurikovaBelova1 : 0
Round G5KaravaevaTolstoguzova0 : 1
Round G5GerasimovskajaBuslakova0 : 1
Round G5PetrovaFokicheva0 : 1
Round G6GerasimovskajaNovozhilova0 : 1
Round G6VostriakovaBelova1 : 0
Round G6PetrovaBuslakova1 : 0
Round G6FokichevaBuslakova0 : 1
Round G6ChurikovaTolstoguzova0 : 1
Round G7GerasimovskajaBuslakova0 : 1
Round G7NovozhilovaFokicheva0 : 1
Round G7BuslakovaChurikova0 : 1
Round G7PetrovaKaravaeva1 : 0
Round G7VostriakovaTolstoguzova0 : 1
Round G8KaravaevaGerasimovskaja1 : 0
Round G8TolstoguzovaNovozhilova1 : 0
Round G8BuslakovaBelova0 : 1
Round G8PetrovaVostriakova1 : 0
Round G8FokichevaChurikova1 : 0
Round G9BelovaTolstoguzova0 : 1
Round G9NovozhilovaPetrova0 : 1
Round G9ChurikovaBuslakova0 : 1
Round G9VostriakovaGerasimovskaja1 : 0
Round G9KaravaevaBuslakova0 : 1
Round H1YudinaVoronina1 : 0
Round H1OzerovaNikitina0 : 1
Round H1BovaChernetsova0 : 1
Round H2NikitinaVoronina1 : 0
Round H2OzerovaChernetsova0 : 1
Round H2YudinaBova1 : 0
Round H3ChernetsovaVoronina1 : 0
Round H3YudinaNikitina1 : 0
Round H3OzerovaBova1 : 0
Round H4YudinaChernetsova1 : 0
Round H4OzerovaVoronina0 : 1
Round H4NikitinaBova1 : 0
Round H5ChernetsovaNikitina0 : 1
Round H5VoroninaBova1 : 0
Round H5YudinaOzerova1 : 0
Round H6ChernetsovaBova1 : 0
Round H6NikitinaOzerova0 : 1
Round H6VoroninaYudina0 : 1
Round H7VoroninaNikitina0 : 1
Round H7OzerovaChernetsova0 : 1
Round H7YudinaBova1 : 0
Round H8YudinaNikitina1 : 0
Round H8VoroninaChernetsova0 : 1
Round H8BovaOzerova1 : 0

Black: Tolstoguzova Sofia1     37 mins

White:

Shangina Alexandra0     56 mins
Round F3, i3, R, 5a=-, Taraguchi-10 rule, Info: +-++-

Published by Alexey Skuridin.
Created: 2022-03-27 09:03:14